Ny

Komplett arbetssäkerhetsutbildning
som en onlinekurs

Komplett kurs där
och när som helst

Beställ en onlinekurs här

Vi är betrodda av ledande företag inom deras område

Uudenmaan Koulutuskeskus har utvecklat arbetarskyddsutbildning som lämpar sig för alla områden i samarbete med Finlands Första Hjälpen-utbildning och Alertum, som kan genomföras som webbutbildning oberoende av tid och plats, till exempel i delar.

Online arbetssäkerhetsutbildning

Körningstid
Priset för utbildning

Användningstid
Kompetensens giltighet
4-5 timmar, beroende på den individuella exekveringshastigheten.
60 € + moms. I priset ingår en engångsrätt till onlineutbildning och ett första hjälpen-intyg om avslutad utbildning.
Utbildningen måste slutföras inom tre månader från inköpsdatumet.
Intyg om arbetarskyddsutbildning är giltigt i fem (5) år. Det tillfälliga certifikatet kan laddas ner från systemet omedelbart efter den godkända slutförandet.
Beställ en onlinekurs här

Arbetarskyddsutbildning som onlineutbildning omfattar t.ex.

Arbetssäkerhetsutbildning som online-utbildning är extremt omfattande i innehåll. Du kan dela upp arbetet i delar som passar dig, eftersom du alltid kan lämna kursen oavslutad och fortsätta senare från samma plats. Materialet i onlinekursen använder bilder, text, ljud och ämnesspecifika frågor och samlag. Efter avslutad onlinekurs levererar vi ett kort till dig per post hemma. Kortet är giltigt i fem (5) år. Du kan ladda ner det elektroniska certifikatet från systemet omedelbart i slutet av betalningen.

Utbildningens innehåll

 • Vikten av en säkerhetskultur
 • Säkerheten i din egen verksamhet
 • Din egen inverkan på välbefinnande och orkar på jobbet
 • Göra och hantera säkerhetsobservationer
 • Olycksfall i arbetet och deras betydelse
 • Pendlingsolyckor
 • Noll olyckstänkande
 • Faror för olyckor
 • Analys av grundorsaken
 • Roller, ansvar och skyldigheter på en gemensam arbetsplats
 • Roller, ansvar och skyldigheter för personaluthyrning
 • Arbetsmiljösamarbete och parter
 • Arbetarskyddsinspektion
 • Orientering och jobbvägledning
 • Orientering på en gemensam arbetsplats
 • Introduktion av unga arbetstagare
 • Orientering på en mångkulturell arbetsplats
 • Riskhantering och riskbedömning
 • Riskhanteringsåtgärder
 • Riskbedömningsprocess
 • Proaktiv arbetsmiljöverksamhet
 • Utforma säkert arbete
 • Personlig skyddsutrustning och säkerhetsutrustning
 • Arbeta säkert med maskiner och utrustning
 • Arbetsbelastningsfaktorer och minskad belastning
 • Fysisk belastning
 • Psykosocial belastning
 • Egen inverkan på välbefinnandet i arbetet och orkar i arbetet
 • Ergonomi
 • Rusmedel och arbetsförmåga
 • Hantera en olycka och nödsituation
 • Återupplivning med hjälp av hjärtstartare
 • Räddnings- och utfartssäkerhet

Begär ett erbjudande om utbildning

Innehållet i utbildningen kan skräddarsys tillsammans med utbildaren för att möta kundens behov. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för dig, så kontakta oss gärna så börjar vi planera!

Begär ett utbildningserbjudande