Villkoren för mobilappar

Dessa användarvillkor gäller för: Uudenmaan Koulutuskeskus Oy (inklusive en "tjänsteleverantör" eller " Koulutuskeskus app") koulutuskeskus mobilapplikation (inklusive "mobilappen" eller "appen"). Appen ägs och erbjuds av:

Uudenmaan Koulutuskeskus Aktiebolag

Itälahdengatan 22 B, 00210 Helsingfors

Y-kod: 2629271-8

1. Godkännande av användarvillkoren

Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan användaren av applikationen (inklusive "kunden") och Skolan för utbildning, som definierar användarens och utbildningscentrets rättigheter och skyldigheter när det gäller mobilapplikationen. Användaren av ansökan måste vara minst 15 år.

Om du laddar ner eller använder appen anger du att du samtycker till och samtycker till att följa de villkor och instruktioner som gäller vid en viss tidpunkt.

Koulutuskeskus kan ändra dessa användarvillkor när som helst efter eget gottfinnande. Ändringar av användarvillkoren träder i kraft när de har meddelats i ansökan. Användaren anses ha accepterat de ändrade användarvillkoren om han eller hon fortsätter att använda programmet efter ändringsmeddelandet.


2. Mobilapp

Tillhandahålls av utbildningscentret till sina kunder koulutuskeskus I appens mobiltjänst och webbtjänst kan kunden hantera sina kvalifikationer och hantera sina egna data. Tjänsten är integrerad Uudenmaan Koulutuskeskus Oy:s kundregister. Tjänsten är omedelbart tillgänglig när registreringen/inloggningen har lyckats.


3. Använda mobilappen

Koulutuskeskus ger dig en begränsad, reversibla, icke-exklusiv och personlig rätt att använda Applikationen och dess innehåll enligt definitionen i dessa användarvillkor endast i enlighet med dessa användarvillkor och eventuella villkor och instruktioner som kan tillhandahållas specifikt i Applikationen. Du har rätt att använda Programmet och dess innehåll endast för eget icke-kommersiellt bruk.

Du får inte ändra, reproducera ansökan eller dess innehåll eller någon del därav. Dessutom har du inte rätt, som sådan eller modifierad, att distribuera, distribuera, överföra, offentligt eller på annat sätt göra ansökan eller dess innehåll tillgängligt för allmänheten, såvida det inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor.

Du får inte använda Applikationen i strid med dessa användarvillkor, lagar eller gott uppförande.


4. Tjänsteleverantörens ansvarsbegränsningar

Koulutuskeskus förbehåller sig rätten att när som helst helt eller delvis ändra, avsluta eller stänga programmet utan föregående meddelande till användarna.

Appen och dess innehåll erbjuds kunden "som den är". Koulutuskeskus ansvarar inte för riktigheten, tillförlitligheten, felen, bristerna, felaktigheterna eller andra brister i den information eller det innehåll som överförs i ansökan.

Koulutuskeskus strävar efter att hålla applikationen tillgänglig för kunden kontinuerligt och ostört. Koulutuskeskus garanterar dock inte att ansökan kommer att vara tillgänglig för dig oavbrutet, i rätt tid eller korrekt.

Koulutuskeskus kan inte garantera programmets säkerhet, innehåll eller information som överförs via ansökan, och den ansvarar inte heller för att elektroniska bulletiner som skickas via ansökan inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter. Koulutuskeskus ansvarar inte heller för någon information eller något innehåll som skickas eller tas emot av dig via ansökan, eller för information eller innehåll som inte har skickats eller mottagits.

Appen kanske inte är tillgänglig i alla länder och kanske bara är tillgänglig på specifika språk. En app, dess funktion eller vissa funktioner kan bero på kompatibiliteten hos de enheter som används, nätverksanslutningar och innehållsformat.

Koulutuskeskus ansvarar inte för tjänster och marknadsföring eller annan information som finns i länkarna till andra tjänsteleverantörers webbplatser eller andra tjänster i denna applikation.


5. Behandling av personuppgifter

Koulutuskeskus hanterar och lagrar personuppgifter på lämpligt sätt. Sekretesspolicyn för Utbildningscentrumets mobilapplikation beskriver behandlingen av personuppgifter mer i detalj.


6. Cookies och platsdata

Koulutuskeskus använda cookies i programmet (inklusive så kallade cookies). Cookie, cookie). Cookies möjliggör till exempel behandling av antalet användare av applikationen och andra uppgifter relaterade till användningen av applikationen. Med hjälp av den mottagna informationen kan tillämpningens funktion analyseras och utvecklas för att kunden ska bli bättre och mer personlig. Användningen av cookies gör det också möjligt att skapa olika kombinationsdata om kunder som använder applikationen.

Dessutom kan den insamlade informationen användas för att rikta in sig på kunden med marknadsföring som sannolikt är av intresse för dem i appen och utanför applikationen, till exempel genom att använda retargeting.

Användningen av cookies är säker och skadar inte användarnas enheter eller filer.

Du kan behöva bearbeta platsdata för att dra nytta av programmet. Koulutuskeskus behandlar inte platsdata för andra ändamål än de som anges i sekretesspolicyn för skolans mobilapplikation.


7. Immateriella rättigheter

Allt bild- och textmaterial som presenteras i applikationen (produktbilder, texter, videor, logotyper, tabeller) tillhör utbildningscentret och/eller dess samarbetspartners. Otillåten användning eller kopiering av upphovsrättsskyddat bild- och textmaterial är förbjuden. Koulutuskeskus ger dig inga direkta eller indirekta rättigheter till några immateriella rättigheter.


8. Tjänsteleverantör

Uudenmaan Koulutuskeskus Aktiebolag

Y-kod 2629271-8

Adress: Itälahdengatan 22 B, 00210 Helsingfors

Telefon: 010 326 7712

E-post: info @ koulutuskeskus .com


9. Plats för rättvisa och tillämplig lag

Användningen av ansökan och dessa användarvillkor regleras av finsk lag, med undantag för dess lagkonfliktsbestämmelser.

Parterna skall sträva efter att lösa tvister i första hand genom förhandlingar. Om en uppgörelse i godo inte kan nås kommer tvisterna att avgöras i Helsingfors tingsrätt i Finland. Konsumentkunden kan också ta tvisten till behörig tingsrätt eller konsumenttvistnämnd som bestäms av deras hemvist.Lämna en kontaktförfrågan

Tack! Din inlämning har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.
Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen