FPA-ersättning

Du vet att när du köper utbildning i första hjälpen kan du ha rätt till 60% FPA-ersättning?

  • Som en förutsättning har organisationen ordnat företagshälsovården/Det räcker därför att lagstadgad hälso- och sjukvård genomförs i företaget.
  • De angivna behoven ingår i handlingsplanen/handlingsplanen och nämner att utbildning i första hjälpen kommer att tillhandahållas personalen.
  • Första hjälpen-instruktören måste ha första hjälpen och hälsoinformationsutbildning (Etk) / Uudenmaan Koulutuskeskus Alla Oy:s utbildare i första hjälpen har denna kvalifikation
  • Den maximala ersättningen är 60 procent, men inom det årliga taket och enligt ett beslut som fattats av FPA.
  • Arbetsgivare ansöker om ersättning inom sex månader efter räkenskapsårets slut
  • Företagare ansöker om ersättning inom 6 månader efter betalning av fakturan

Nylands utbildningscentrums utbildare har utbildning i första hjälpen och hälsoinformation, Pensionsskyddscentralen. Våra första hjälpen-kurser uppfyller kraven på spolen.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att ge första hjälpen på arbetsplatsen (lagstadgad företagshälsovård).

Ansökan om ersättning

Arbetsgivaren kan ansöka om ersättning per räkenskapsår för kostnader för att upprätthålla första hjälpen-beredskapen med samma krav på ersättning för företagshälsovårdskostnader. Ansökningstiden är sex (6) månader från räkenskapsårets slut.

Läs mer på FPA:s hemsida

Observera att även om första hjälpen-kapaciteten måste ingå i företagshälsovårdsplanen, finns det inget behov av att få utbildning på din företagshälsovårdscentral för att få ersättning.


Lämna en kontaktförfrågan

Tack! Din inlämning har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.
Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen