Utbildning av vattenverkskort

Registrera dig för →

180,00€

Moms 0 %

Yrkeskvalifikationer

Lokal utbildning

Köp en onlinekurs här

Ett vattenverkskort avser ett intyg om bevistestning för hygienhanteringskompetenstestning av vattenanläggningens personal.

Om du vill kan du delta i vatten arbetskursens visningstest utan någon separat utbildning, men det rekommenderas generellt att saker upprepas vid vattenträningsevenemang. Ingen yrkeskvalifikation befriar dig från testning. Vattenverkets displayundersökningssystem motsvarar det hygienpass som krävs för livsmedelsbearbetning. Skyldigheten att fylla i ett vattenarbetskort grundar sig på ändring 285/2006 av hälsoskyddslagen, som trädde i kraft den 1 maj 2006.

Målgrupp

Vattenarbetskortsutbildning är avsedd för personer som arbetar i hushållsvattenanläggningar och simbassänger, spa och liknande som utför vattenkvalitetsåtgärder. Verksamhetsutövaren (vattenförsörjningsorganet, poolen, spaet osv.) ska ansvara för att förse den person som arbetar på platsen med tillräckliga grundläggande kunskaper om vattnets mikrobiologi och vattenkemi, vattenreningsteknik, vattenövervakning, vattenkvalitetslagstiftning och personlig hygien. Dessutom ska verksamhetsutövaren föra register över de anställdas anläggningstekniska och vattenhygieniska kompetens och på begäran lämna informationen till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Innehåll

Utbildning av vattenarbetskort är praktisk, eftersom enbart teoretisk undervisning inte lägger tillräcklig vikt vid de praktiska frågorna om vattenverksarbete. I slutet av kursdagen kommer ett vattenkortstest att hållas, vilket i praktiken är ett skriftligt kompetensprov. De som klarat kompetensprovet kommer att tilldelas ett kompetensbevis som gäller i fem (5) år av skärmoperatören. Skärmtestoperatörerna är godkända av Tillsynsmyndigheten för välfärd och hälsa (Valvira).

Testpris för vattenverkskort är 45 €/ person + moms24%

Köp en onlinekurs här

Utbildning av vattenkort kommer att anordnas inom följande områden

Uppkopplad
Sydvästra Finland
Nyland
Satakunta (på andra)
Päijät-Häme
Norra Savolax
Norra Österbotten
Norra Karelen
Österbotten
Birkaland
Lappland
Kymenlaakso (kymenlaakso)
Mellersta Finland
Mellersta Österbotten
Kanta-Häme (olika år)
Kajanaland
Etelä-Savo (etelä-Savo)
Södra Österbotten
Södra Karelen

Fredag

28

januari 2022

Utbildning av vattenverkskort
Vanda (vantaa)

Lokal utbildning

Börjar 13:00.

8:00

180,00
Moms 0 %

Torsdag

17

mars 2022

Utbildning av vattenverkskort
S:t Michel

Lokal utbildning

Börjar 13:00.

8:00

180,00
Moms 0 %
Personer
Tack! Vi har fått din anbudsförfrågan och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Vill du att vi ska ha kontakt med dig? Vi kan ringa eller skicka ett e-postmeddelande om du lämnar dina kontaktuppgifter nedan.

Tack! Vi har fått din begäran om kontakt och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Anmäl dig till kursen

Utbildning av vattenverkskort

180,00€
Registrera dig för →

N.B! Kursregistreringen öppnas i ett nytt fönster. Platsen för kursen kommer att väljas i nästa steg.

Nästa kurs

Fredag

28

januari 2022

Utbildning av vattenverkskort
Vanda (vantaa)

Lokal utbildning

Börjar 13:00.

8:00

180,00
Moms 0 %
Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen