Arbetsskyddsutbildning

Registrera dig för →

60,00€

Moms 0 %

Yrkeskvalifikationer

Online-utbildning

Köp en onlinekurs här

Arbetarskyddsutbildningen passar alla, oavsett område. Den har utvecklats för att uppfylla förväntningarna och normerna hos gemensamma arbetsplatsintressenter, som beaktas i innehållet i utbildningen.

Arbetssäkerhetsutbildning online ger grundläggande information för anställda om säkra aktiviteter på gemensamma arbetsplatser, samarbete inom arbetsmiljö, identifiering av faror i arbetsmiljön, belastningsfaktorer och riskbedömning. Den som har genomgått utbildningen förstår också vikten av orientering och arbetshandledning samt hur man ska agera i en nödsituation eller olyckssituation. Syftet med utbildningen är att ge deltagaren färdigheter att agera säkert i sitt arbete, med beaktande av relevanta intressenter, och att motivera arbetstagaren att ta hänsyn till säkerheten i sitt arbete.

Den arbetarskyddsutbildning som Presto har tagit fram passar alla oavsett område. Den har utvecklats för att uppfylla förväntningarna och normerna hos gemensamma arbetsplatsintressenter, som beaktas i innehållet i utbildningen.

Utbildningen genomförs i sin helhet som online-utbildning, som du kan genomföra i delar eller på en gång var som helst och när som helst som passar dig. Arbetarskyddsutbildningen innehåller teori i olika former samt ämnesrelaterade uppgifter för att testa vad som har lärt sig och fördjupa färdigheterna.

Den arbetssäkerhetsutbildning som Preston har utvecklat är helt och hållet online. Observera att inte alla företag accepterar säkerhetsutbildning som är helt online. Vi erbjuder också TTK:s arbetssäkerhetskort®-utbildning i form av webbseminarier varje vardag och utbildning på plats runt om i Finland.

Omedelbart efter beställningen får du referenserna via e-post och du kommer att kunna slutföra utbildningen. Du måste ha den senaste versionen av en av följande webbläsare på din dator: Microsoft Edge, Firefox, Safari eller Chrome. Det rekommenderas inte att slutföra en onlinekurs i Internet Explorer.

KÖP ONLINEKURSEN (60 €) HÄR

KÖP 15 PLATSER (575€) HÄR

Tid för körning

4-6 timmar, beroende på den individuella exekveringshastigheten. Slutför utbildningen var som helst, när som helst, även i delar.

Kostnaden för utbildning

Onlinepriset för säkerhetsutbildningen är 60 € + moms. I priset ingår engångstillträde till onlineutbildningen och ett PDF-certifikat som visar att utbildningen har slutförts med godkänt resultat. Plastkortet kan köpas separat för 10 € + moms.

Användningstid

Utbildningen måste slutföras inom ett år från inköpsdatumet.

Kvalifikationens giltighet

Certifikatkortet för utbildning i arbetarskydd är giltigt i fem (5) år. Det elektroniska PDF-certifikatet kan laddas ner från systemet omedelbart efter att det har slutförts med godkänt resultat.

Yrkeskvalifikationer

Det är inte möjligt att få en förarkompetensmärkning från arbetarskyddsutbildning som genomförs som onlineutbildning. Märket kan fås från arbetarskyddskortets® utbildning.

Arbetarskyddsutbildning som onlineutbildning omfattar t.ex.

Säkerhetsutbildning på arbetsplatsen som online-utbildning är mycket bred i sitt innehåll. Du kan dela upp kursen i delar som passar dig, eftersom du alltid kan lämna kursen och fortsätta senare från samma punkt. I materialet för e-utbildning används bilder, text, ljud, frågor och frågesporter om specifika ämnen. När du har slutfört onlinekursen får du ett elektroniskt PDF-certifikat som kan laddas ner eller, om du har köpt ett separat kort, levererar vi det hem till dig med posten. Kortet är giltigt i fem (5) år.

Utbildningens innehåll

 • Vikten av en säkerhetskultur
 • Säkerheten i din egen verksamhet
 • Din egen inverkan på välbefinnande och orkar på jobbet
 • Göra och hantera säkerhetsobservationer
 • Olycksfall i arbetet och deras betydelse
 • Pendlingsolyckor
 • Noll olyckstänkande
 • Faror för olyckor
 • Analys av grundorsaken
 • Roller, ansvar och skyldigheter på en gemensam arbetsplats
 • Roller, ansvar och skyldigheter för personaluthyrning
 • Arbetsmiljösamarbete och parter
 • Arbetarskyddsinspektion
 • Orientering och jobbvägledning
 • Orientering på en gemensam arbetsplats
 • Introduktion av unga arbetstagare
 • Orientering på en mångkulturell arbetsplats
 • Riskhantering och riskbedömning
 • Riskhanteringsåtgärder
 • Riskbedömningsprocess
 • Proaktiv arbetsmiljöverksamhet
 • Utforma säkert arbete
 • Personlig skyddsutrustning och säkerhetsutrustning
 • Arbeta säkert med maskiner och utrustning
 • Arbetsbelastningsfaktorer och minskad belastning
 • Fysisk belastning
 • Psykosocial belastning
 • Egen inverkan på välbefinnandet i arbetet och orkar i arbetet
 • Ergonomi
 • Rusmedel och arbetsförmåga
 • Hantera en olycka och nödsituation
 • Återupplivning med hjälp av hjärtstartare
 • Räddnings- och utfartssäkerhet

Utbildningen innehåller också ett stort antal aktiverande och övande uppgifter om ovanstående ämnen.

Vem är arbetssäkerhetskursen lämplig för?

Utbildningen är lämplig för alla arbetstagare, även de som är nya i arbetslivet. Utbildningen ger en god grund för säkert arbete och förståelse för säkerhetskulturen, men den ersätter inte den platsspecifika säkerhetsutbildningen och den arbetsspecifika säkerhetsutbildningen, som är arbetsgivarens ansvar. Utbildningen genomförs i ett webbläsarbaserat system, så den kräver inga särskilda tekniska färdigheter.

Är du trots allt intresserad av att anmäla dig till en traditionell arbetssäkerhetsutbildning, där vår säkerhetsexpert lär ut motsvarande ämnesinnehåll i närvaroutbildningen? I utbildningssökningen hittar du arbetarskyddskortsutbildningar som är öppna för alla i enlighet med arbetarskyddscentralens ram.

Deltagande i arbetsmiljöutbildning som onlineutbildning

Börja med att köpa en plats i arbetssäkerhetsutbildningen Online-utbildning. Efter en lyckad beställning skickas ett bekräftelsemail, inloggningsuppgifter och instruktioner till orderdeltagarens e-post till online-inlärningsplattformen. Så omedelbart efter köpet kommer du att kunna slutföra träningen.

Du kan logga in i inlärningsmiljön från en dator, surfplatta eller mobil enhet – det räcker att ha en internetanslutning och ljud som fungerar på enheten. Inga installationer krävs. Du kan genomföra arbetssäkerhetsutbildning online i så många delar du vill - eller till och med i ett sammanträde. Dina framsteg lagras i systemet och du kan alltid fortsätta studera från där du slutade förra gången. Om du redan har ett onlinekurskonto kan du fortsätta slutföra utbildningen från den här länken: Mina kurser.

För att slutföra onlineutbildningen måste din dator ha den senaste versionen av en av följande webbläsare: Microsoft Edge, Firefox, Safari eller Chrome. Vi rekommenderar inte att du slutför en onlinekurs med Internet Explorer.

Tiden för att genomföra utbildningen varierar mellan deltagarna, men vanligtvis tar det 4-6 timmar att genomföra säkerhetsutbildningen online. När alla avsnitt och uppgifter i utbildningen har slutförts kan du ladda ner ett elektroniskt intyg till dig själv.

Köp en onlinekurs här

Arbetarskyddsutbildning kommer att anordnas inom följande områden

Uppkopplad
Sydvästra Finland
Nyland
Satakunta (på andra)
Päijät-Häme
Norra Savolax
Norra Österbotten
Norra Karelen
Österbotten
Birkaland
Lappland
Kymenlaakso (kymenlaakso)
Mellersta Finland
Mellersta Österbotten
Kanta-Häme (olika år)
Kajanaland
Etelä-Savo (etelä-Savo)
Södra Österbotten
Södra Karelen
Saker hittades.
Personer
Tack! Vi har fått din anbudsförfrågan och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Vill du att vi ska ha kontakt med dig? Vi kan ringa eller skicka ett e-postmeddelande om du lämnar dina kontaktuppgifter nedan.

Tack! Vi har fått din begäran om kontakt och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Anmäl dig till kursen

Arbetsskyddsutbildning

60,00€
Registrera dig för →

N.B! Kursregistreringen öppnas i ett nytt fönster. Platsen för kursen kommer att väljas i nästa steg.

Nästa kurs

Saker hittades.
Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen