Säkerhetsutbildning (T-man)

Registrera dig för →

219,00€

Moms 0 %

Yrkeskvalifikationer

Lokal utbildning

Webbseminarium

Köp en onlinekurs här

Säkerhetsutbildning (T-man) behandlar säkerhetsrutiner och säkerhetsrutiner och betonar dess krävande roll för att garantera säkerheten.

Säkerhetskvalifikationer krävs när man agerar som säkerhetsvakt eller leder vägtrafiken vid en plankorsning.

Säkerhetsutbildningens längd 1 dag (8 lektioner).

Utbildningen omfattar teoretiska lektioner samt terrängbesök och övningar. Utrustning för träningsdagen med lämplig säkerhetsutrustning (skor, hjälm, minst en skyddsväst eller jacka av klass2).

T-man Alla 18-67-åringar kan delta i utbildningsprogrammet om de startvillkor som definieras per utbildningsprogram är uppfyllda. Dessutom finns det hälsokrav för uppgifter som påverkar järnvägssäkerheten på det statliga järnvägsnätet.

 • Deltagaren i utbildningen skall vara skyldig att
 • Meriter för spårsäkerhet (säkerhet)
 • Arbetarskyddskort eller motsvarande
 • Trafiksäkerhet 1 eller Tieturva 2-kvalifikation som gäller vid plankorsningen vid trafikkontrollant för vägtrafik.
 • Arbetslivserfarenhet kräver minst tre månaders arbetslivserfarenhet inom spårunderhåll innan du påbörjar utbildning.
 • Transportinfrastrukturverket kräver att transport- och kommunikationsverkets rekommendationer om hälsa och lämplighet som ges om hälso- och lämplighetsrekommendationer för dem som utför järnvägssäkerhetsuppgifter följs för dem som utför uppgifter som påverkar järnvägssäkerheten. Du hittar instruktionen: https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/ohje15
 • Till skillnad från guiden är de i positionen inte skyldiga att göra en lämplighetsbedömning av järnvägspsykologen för tillfället. Lista över järnvägspsykologer https://www.traficom.fi/fi/rautatiepsykologien-yhteystiedot.
 • Deltagaren ska visa upp ett intyg som undertecknats av arbetsgivaren på grund av arbetslivserfarenhet, giltiga och avslutade utbildningar och en redogörelse för hur hälsa är lämplig för utbildningsinstitutionen senast i början av utbildningen.

Utbildningens innehåll

Följande ämnen kommer att diskuteras i utbildningen:

 • Allmänna regler och riktlinjer för säkerhetsaktiviteter
 • Användning av säkerhet på arbetsplatsen i järnvägsområdet
 • Drift vid faror och olyckor
 • Säkerhetsförfarande vid en plankorsning
 • Säkra med RATSU
 • Terrängövningar och skriftligt prov

Slutförandet av utbildningen ger framgångsrikt Transportinfrastrukturverkets säkerhetskvalifikationer (T-man), som gäller i fem år fram till utgången av utgångsåret. Kompetensförsörjningen sker genom att åter delta i utbildningen vart femte år. Säkerhetsutbildning INGEN ny kvalifikation för spårsäkerhet (säkerhet).

För mer information, se Transportinfrastrukturverkets riktlinjer Om den statliga infrastrukturförvaltarens kompetens- och kompetenskrav: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-39_osaamis_patevyysvaatimukset_web.pdf

Köp en onlinekurs här

Säkerhetsutbildning (T-man) kommer att anordnas på följande områden

Uppkopplad
Sydvästra Finland
Nyland
Satakunta (på andra)
Päijät-Häme
Norra Savolax
Norra Österbotten
Norra Karelen
Österbotten
Birkaland
Lappland
Kymenlaakso (kymenlaakso)
Mellersta Finland
Mellersta Österbotten
Kanta-Häme (olika år)
Kajanaland
Etelä-Savo (etelä-Savo)
Södra Österbotten
Södra Karelen
Saker hittades.
Personer
Tack! Vi har fått din anbudsförfrågan och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Vill du att vi ska ha kontakt med dig? Vi kan ringa eller skicka ett e-postmeddelande om du lämnar dina kontaktuppgifter nedan.

Tack! Vi har fått din begäran om kontakt och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Anmäl dig till kursen

Säkerhetsutbildning (T-man)

219,00€
Registrera dig för →

N.B! Kursregistreringen öppnas i ett nytt fönster. Platsen för kursen kommer att väljas i nästa steg.

Nästa kurs

Saker hittades.
Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen