Spåra säkerhetsutbildning

Registrera dig för →

219,00€

Moms 0 %

Yrkeskvalifikationer

Lokal utbildning

Köp en onlinekurs här

De som framgångsrikt har genomgått en järnvägssäkerhetskurs kommer att få ett (5) årslångt spårsäkerhetskort.

Bansäkerhetsutbildningen ger en person grundläggande information om säker drift i järnvägsmiljö så att han/hon känner till relevanta instruktioner, regler för att flytta och arbeta i järnvägsområdet och är bekant med farorna med järnvägsmiljön. Det finns inga grundläggande eller inledande utbildningskrav för utbildning.

Kursmaterialet består av ett utbildningsmaterial som bildats av Transportstyrelsen och som distribueras till deltagarna i början av utbildningen.

Målgrupp

Spårsäkerhetsutbildning (Järnvägssäkerhet) kräver personer som flyttar och arbetar på det statliga järnvägsnätet i järnvägsområdet i spårunderhållsarbete som beställts av Transportstyrelsen, såsom spårunderhåll och byggnadsrelaterat arbete, samt arbete som kräver tillstånd från Transportstyrelsen. Utbildningen är också lämplig som ett informationspaket för alla som är intresserade av järnvägssystemet och de som arbetar omedelbart i dess närhet för att identifiera gränserna för det säkra arbetsområdet.

Innehåll

  • Infrastrukturförvaltning och offentliga myndigheter
  • Järnvägssystemets särdrag och faror
  • Grundläggande begrepp i järnvägssystemet
  • Platsdefinition
  • Arbete på järnvägsområdet
  • Kajarbete
  • Maskiner i järnvägsområdet
  • Induktion i elspåret
  • Drift vid faror och olyckor
  • Skriftligt prov

De som framgångsrikt har genomgått en järnvägssäkerhetskurs kommer att få ett (5) årslångt spårsäkerhetskort.

Köp en onlinekurs här

Utbildning i spårsäkerhet kommer att anordnas på följande områden

Uppkopplad
Sydvästra Finland
Nyland
Satakunta (på andra)
Päijät-Häme
Norra Savolax
Norra Österbotten
Norra Karelen
Österbotten
Birkaland
Lappland
Kymenlaakso (kymenlaakso)
Mellersta Finland
Mellersta Österbotten
Kanta-Häme (olika år)
Kajanaland
Etelä-Savo (etelä-Savo)
Södra Österbotten
Södra Karelen
Saker hittades.
Personer
Tack! Vi har fått din anbudsförfrågan och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Vill du att vi ska ha kontakt med dig? Vi kan ringa eller skicka ett e-postmeddelande om du lämnar dina kontaktuppgifter nedan.

Tack! Vi har fått din begäran om kontakt och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Anmäl dig till kursen

Spåra säkerhetsutbildning

219,00€
Registrera dig för →

N.B! Kursregistreringen öppnas i ett nytt fönster. Platsen för kursen kommer att väljas i nästa steg.

Nästa kurs

Saker hittades.
Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen