Grundläggande ADR-utbildning (P) 3 dagar

Registrera dig för →

320,00€

Moms 0 %

Yrkeskvalifikationer

Lokal utbildning

Webbseminarium

Köp en onlinekurs här

Förarens utbildning i adr skall genomföras i enlighet med ADR:s grundkurs och motsvarande provning för att få rätt att transportera farligt gods i bulk och bulk.

Adr-godkännandet berättigar inte till transport av alla kategorier 1 (sprängämnen) och 7 (radioaktiva ämnen) av farligt gods. Körkortet kan utökas till tanktransport (ES), sprängämnen (E1) och radioaktiva material (E7) i separata banor.

Utbildning i alternativ tvisteuppgifter ger personen information om riskerna med transport av farligt gods, grundläggande information för att undvika olyckssituationer och information om nödvändiga åtgärder som ska vidtas i händelse av en olycka.


Utbildningen genomförs i samarbete med Logisteam Oy,

Övriga kostnader:

  • Körkortspris 44 €
  • Körkortsprovsavgift 50 €
  • ADR yrkeskvalifikation registreringsavgift 10,00 € + hanteringsavgift 13,00 €

Körkortet är giltigt i 5 år för inrikes och utrikes transporter. Tillståndet skall förnyas innan det löper ut. När tillståndet har gått ut börjar hela ADR-utbildningen i början.


Köp en onlinekurs här

Inledande ADR-utbildning (P) 3 dagar kommer att anordnas på följande områden

Uppkopplad
Sydvästra Finland
Nyland
Satakunta (på andra)
Päijät-Häme
Norra Savolax
Norra Österbotten
Norra Karelen
Österbotten
Birkaland
Lappland
Kymenlaakso (kymenlaakso)
Mellersta Finland
Mellersta Österbotten
Kanta-Häme (olika år)
Kajanaland
Etelä-Savo (etelä-Savo)
Södra Österbotten
Södra Karelen
Saker hittades.
Personer
Tack! Vi har fått din anbudsförfrågan och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Vill du att vi ska ha kontakt med dig? Vi kan ringa eller skicka ett e-postmeddelande om du lämnar dina kontaktuppgifter nedan.

Tack! Vi har fått din begäran om kontakt och kommer att kontakta dig snart.
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades in.

Anmäl dig till kursen

Grundläggande ADR-utbildning (P) 3 dagar

320,00€
Registrera dig för →

N.B! Kursregistreringen öppnas i ett nytt fönster. Platsen för kursen kommer att väljas i nästa steg.

Nästa kurs

Saker hittades.
Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen