Kortutbildningar

På träningsbrickan har vi främst dagslånga utbildningar om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på jobbet och fyrverkerier. Utbildningar som är öppna för alla finns i onlinekalendern.

Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen