ADR-utbildningar

Vid transport av farligt gods ska föraren ha ett giltigt ADR-körkort. Utbildning i alternativ tvisteuppgifter ger personen information om riskerna med transport av farligt gods, grundläggande information för att undvika olyckssituationer och information om nödvändiga åtgärder som ska vidtas i händelse av en olycka.

Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen