Trafiksäkerhet 1 certifikat gratis online

Trafiksäkerhetsutbildningen säkerställer att den anställde är utrustad för att arbeta säkert på vägen. De som har genomfört Road Safety 1-utbildning i farleden kan bevisa att onlineutbildning nu är klar med ett certifikat som nu är tillgängligt gratis, och inget kort som beställts från SPEK krävs.

Trafiksäkerhetsutbildningen säkerställer att den anställde är utrustad för att arbeta säkert på vägen. De som har genomfört Road Safety 1-utbildning i farleden kan bevisa att onlineutbildning nu är klar med ett certifikat som nu är tillgängligt gratis, och inget kort som beställts från SPEK krävs.

Källa: https://www.spek.fi/tiesitko-etta-tieturva-1-todistuksen-saa-maksutta-netista/

Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen