Frågor om arbetsskyddskortsutbildning

Hur kan jag få ett arbetsmiljökort?


Arbetarskyddskortet kräver godkänt slutförande av arbetssäkerhetskortskursen. Kortet är giltigt i fem (5) år, varefter det förnyas vart femte år. Kursen kan genomföras online som webbinarium eller traditionellt som en 8-timmars klassrumsutbildning.


Du kan boka en yrkessäkerhetskortskurs direkt från kursansökan


Är arbetarskyddskortet detsamma som arbetarskyddskortet?


Inte. Arbetsmiljön ® en nationell enhetlig utbildning för induktion av arbetsmiljöfrågor på en gemensam arbetsplats. Arbetsskyddskortsutbildningen är åtta timmar lång och kortet förnyas vart femte år. Yrkessäkerhetskortskurser har rätt att hållas av utbildare som uppfyller tränarkriterierna och har genomgått två dagars yrkesskyddslärarutbildning.


Inkluderar arbetssäkerhetskortsutbildning en tentamen?


Utbildningen omfattar en skriftlig tentamen som kan genomföras i en eller två delar. Om kursstudenten har svårt att läsa eller lära sig är det möjligt att ta tentamen muntligen, vilket är värt att hålla med tränaren i förväg. Om du inte klarar provet kan du förnya det två gånger.


Kan jag beställa privat arbetssäkerhetskortsutbildning?


Arbetsskyddskortsutbildning kan ordnas som företagets egen utbildning på begäran, eller så deltar kursdeltagarna i öppen utbildning. Företagets egen arbetskortstränare är också en motiverad lösning i flera fall.


Får yrkesskyddskortsutbildningen en yrkeskvalifikationsmärkning?


För lastbils- och busschaufförer som behöver dagar av vidareutbildning i yrkeskvalifikationer är yrkessäkerhetskortsutbildning en möjlighet.

Kontrollera att tränaren har ett tillstånd för utbildningscentrum utfärdat av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) och att dagen genomförs på dagen för yrkeskvalifikationen.


Programmet använder det trafi-godkända utbildningsprogrammet "Driver in the Common Workplace", diarnummer TRAFI/387151/05.03.07/2016. I de godkända utbildningscentrumen hittar du en lista på trafis hemsida, www.trafi.fi


Innehåller arbetssäkerhetskortsutbildning en lärobok?

Kursens grundmaterial är en arbetsbok som distribueras till kursstudenter med formulär för säkerhetsobservationer och målriskbedömning. Material och tentor har även genomförts på svenska, engelska, estniska och ryska.Ny

Utbildning passar alla, oavsett område

Springa
arbetarskyddsutbildning
självständigt online

Du kan börja träna direkt efter beställningen